Înființarea unei asociații sau fundații

Asociațiile și fundațiile sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Asociația este subiectul…