Contestația la executarea silită

Atunci când împotriva dvs. s-a început o executare silită, pe care o considerați ilegală, mijlocul…