CABINET DE AVOCAT „ANDREEA SERSEA”

Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

CE ESTE BIROUL DE CREDIT?

Biroul de Credit este o instituție privată, înființată în anul 2004 de către 20 de bănci din România, cu rolul de a colecta și prelucra date din portofoliul de clienți ai băncilor sau a altor instituții de creditare.

Astăzi, însă, baza de date este formată atât din datele furnizate de către băncile care au stat la baza înființării acestuia, dar și de către alte instituții financiare.

Rolul acestuia este de a colecta atât istoricul pozitiv, cât și cel negativ al clienților instituțiilor financiare.

Astfel, atunci când potențial client dorește să contracteze un împrumut la una dintre băncile/instituțiile financiare afiliate Biroului de Credit, aceasta poate verifica în baza de date istoricul privind creditele anterioare.

Instituţiile bancare transmit către Biroul de Credit următoarele date despre client: date personale precum nume, prenume, CNP; date despre angajator; date referitoare la creditele acordate si solicitate; date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit; date referitoare la relaţiile cu alte conturi; date referitoare la insolvenţă.

Restanţele sunt raportate dacă întârzierea la plata ratelor este mai mare de 30 zile şi numai dacă suma neachitată este mai mare de 30 lei. Consumatorul este obligatoriu înştiinţat cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte prin telefon, SMS, e-mail.

CUM AFLU DACĂ SUNT ÎNREGISTRAT ÎN BIROUL DE CREDIT?

Pentru a afla dacă sunt informații în baza de date a Biroului de Credit despre o persoană, aceasta trebuie să apeleze la una din cele două modalități de mai jos:

  • O cerere adresată Biroului de Credit, pe cale electronică, sau prin poștă,
  • Solicitare prin intermediul băncii / IFN-ului.

O altă modalitate de a afla ce date sunt înregistrate la Biroul de Credit, consumatorul poate solicita aceste informații și băncii/IFN-ului, personal sau pe cale electronică, prin depunerea unei cereri semnate și datate, însoțită de o copie după actul de identitate.

SE POATE ȘTERGE ISTORICUL NEGATIV DIN BIROUL DE CREDIT?

Răspunsul este da.

Biroul de Credit este obligat să radieze istoricul la împlinirea duratei de 4 ani.

Însă, istoricul negativ se poate șterge anterior împlinirii duratei de 4 ani, dacă datele înscrise sunt incorecte sau au fost înscrise cu nerespectarea prevederilor legale.

Mai exact, în cazul în care după ce ați interogat datele introduse în Biroul de Credit, respectând pașii mentionați mai sus, observați că nu au fost introduse datele corect, puteți cere ștergerea lor.

 Deci, datele înregistrate la Biroul de Credit se pot şterge atunci când:

  • Expiră perioada de stocare a datelor. Ştergerea se face în mod automat de către Sistemul Biroului de Credit;
  • Datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale. În acest caz, ştergerea datelor se va face la cererea întemeiată a persoanei vizate, de către Participantul care le-a înregistrat;
  • Biroul de Credit şi/sau băncile sunt obligate prin lege să şteargă datele înregistrate.

POT LUA UN CREDIT DACĂ SUNT ÎNSCRIS CU DATE NEGATIVE ÎN BIROUL DE CREDIT?

Din păcate, răspunsul nu va unul extrem de favorabil.

În majoritatea cazurilor, băncile refuză acordarea unui nou credit câtă vreme solicitantul are un istoric negativ în Biroul de Credit.

Există și excepții când banca poate accepta acordarea unui credit, însă, de regulă, creditul acordat va avea o valoare mică, iar valoarea dobânzii va fi mai mare decât media de pe piață.

În concluzie, este de preferat ca înainte de aplicarea pentru obținerea unui credit, solicitantul să obțină ștergerea istoricului negativ înregistrat în evidențele Biroului de Credit.

Pentru ștergerea datelor negative din Biroul de Credit ne puteți CONTACTA la:

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA SERSEA”

Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2, București

Tel. 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com