Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

Ce reprezintă contestația la executarea silită?

Atunci când împotriva dvs. s-a început o executare silită, pe care o considerați ilegală, mijlocul procedural prin care o puteți contesta și obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită, este contestația la executare.

Executarea silită este mijlocul la care apelează un creditor atunci când debitorul refuză, sau nu are posibilitatea financiară de a plăti.

Procedura executării silite se realizează de către executorul judecătoresc și se poate îndrepta atât asupra disponibilităților bănești, cât și asupra altor bunuri mobile, dar și imobile.

Executarea silita poate fi făcută numai în baza unui titlu executoriu (actul ce conține informații despre creanțele fiscale neachitate la data scadentă sau la termenul de plată stabilit de lege).

 Un titlu executoriu poate fi o hotărâre dată de o instanță, sau un alt act, cum ar fi un contract de credit, sau un contract de împrumut întocmit de către notarul public.

Ori de câte ori considerați că executorul judecătoresc efectuează în mod ilegal un act de executare, aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Prin urmare, contestaţia  la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită  cu prilejul activităţii de urmărire silită.

Cu titlu de exemplu ele se pot referi la; nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării,modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.

Competenţa de soluţionare a contestaţiei  revine instanţei de executare.

Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când :

– aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;

– dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

– de la data primirii somaţiei ori de la data  când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare,  în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.

Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru conform legii.

Potrivit dispoziţiilor legale judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.

Astfel, ori de câte ori vă simțiti neîndreptățiți de un act al executorului judecătoresc, sau apreciați chiar că întreaga executare a fost începută în mod ilegal, aveți la îndemână și este necesar să apelați la procedura contestației la executare.

Cabinetul nostru de avocat se va ocupa de toate formalitățile legale și vă va oferi sfaturi de specialitate, atât în formularea și susținerea contestației la executare silită, cât și în alte domenii juridice, pe care le puteți consulta aici.

 Ne puteți CONTACTA la:

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA SERSEA”

Str. Zefiului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com

Post Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *