Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

Dizolvare este momentul în care societatea încetează activitatea comercială normală și marcheaza trecerea spre lichidare. 

Lichidarea este faza în care activul firmei (bunurile, banii din banca sau casă) rămase după achitarea creditorilor se repartizeaza către asociați. După ce acest pas este realizat se trece la radiere.

Radiere înseamnă încetarea existenței firmei ca persoană juridică, însemnând practic ștergerea ei din Registrul Comerțului.

Condiții de aplicare a lichidării voluntare fără lichidator:

  • toti asociații să fie de acord cu modul de împărțire a bunurilor rămase după plata tuturor datoriilor,
  • să nu existe datorii către ANAF sau către alți creditori, care, cu siguranță, vor face opoziție; daca totuși există datorii, se poate merge pe aceasta procedură dacă există un acord din partea creditorului privind lichidarea

Procedura lichidării voluntare

ETAPA 1. 

Prima etapă este cea propriu-zisă a dizolvării și lichidării voluntare.

In această etapă, mai simplă, se vor depune la Registrul Comerțului următoarele documente:

  • Cererea de înregistrare a mențiunii,
  • Hotărârea asociaților, sau decizia asociatului unic,
  • Dovada achitării taxelor.

Ulterior depunerii, se așteapta 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii asociaților sau a deciziei asociatului unic, iar în situația în care nu este formulată o opoziție din partea ANAF (cel mai des), sau a altor creditori, se poate trece la cea de-a doua etapă.

ETAPA 2. 

A doua etapă care se numește radierea, este un pic mai dificilă și este necesară depunerea la Registrul Comerțului a următoarelor documente:

  • Bilanțul de lichidare – întocmit de un expert contabil,
  • Hotărârea de repartizare a activelor societății comerciale,
  • Certificat de la Administrația Financiară din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale,

În orice caz, trebuie să știți că o societate nu se radiază de la sine și că, în situația în care ajungeți la momentul în care nu mai doriți, sau nu mai puteți desfășura activitatea, este absolut necesar să parcurgeți pașii pentru a închide în mod legal societatea dvs.

În caz contrar, vor apărea următoarele consecințe:

  • Declararea ca inactivă a firmei, în situația nedepunerii la timp a declarațiilor și a bilanțului, ceea ce atrage după sine “inactivitatea“ administratorului și înscrierea în cazierul său fiscal a interdicției de a avea calitatea de asociat sau administrator într-o altă firmă, sau într-un ONG, până la momentul scoaterii din inactivitate și a ștergerii interdicției din cazierul fiscal.
  • Dacă expiră sediul social, sau dacă nu se depune bilanțul anual, Registrul Comerțului poate sa ceară din oficiu dizolvarea societății.

Societatea poate rămâne dizolvată o perioadă, dar la un moment dat, în funcție de situația firmei, dacă are datorii mari la ANAF, acesta poate cere insolvența.

Ori, dacă nu are datorii, poate cere lichidarea cu lichidator, care vă va costa mai mult decat un expert contabil, precum și riscul ca acesta să considere că este necesară atragerea răspunderii administratorului pentru situația în care se află societate.

Deși poate părea complicată efectuarea procedurii de închidere a firmei, este de preferat și mult mai ușor de efectuat cu ajutorul unor specialiști la momentul oportun, decât a rezolva toate problemele ce pot apărea ca urmare a lăsării ei în inactivitate.

Cabinetul nostru de avocat vă poate ajuta cu redactarea, atestarea, reprezentarea la Oficiul Registrului Comerțului pentru a realiza procedura dizolvării și radierii societății dvs.

CONTACTAȚI-NE AICI

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA-OANA SERSEA”

Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com

Post Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *