Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este cea mai des întâlnită formă de societate, datorită limitării răspunderii asociaților, care sunt ținuți răspunzători numai în limita aportului la capitalul social, pentru înființarea unei firme fiind necesară parcurgerea unor pași stricți prevăzuți de legea în materie.
Legea care reglementează actele şi paşii necesari pentru înfiinţarea SRL este Legea societăţilor nr. 31/1990 .

O societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic și un număr maxim de 50 de asociați.

Societatea cu răspundere limitată este condusă de asociați, dar și de unul sau mai mulți administratori. Administratorii unei societăți comerciale pot fi atât asociații, cât și alte persoane care nu dețin calitatea de asociat.
Principala atribuție a administratorului unei societăți este aceea de a asigura gestiunea activității societății, sens în care trebuie să facă toate operațiunile cerute pentru a îndeplini obiectul de activitate al societății, în limitele prevederilor actului constitutiv al societății și deciziilor asociatului/asociaților.

Un aspect important ce trebuie acoperit în procesul de înființare a unei societăți este acela de a găsi un spațiu care să aibă destinația de sediu social.
In acest sens, acesta poate opta pentru:
• locuință (apartament sau casă0), proprietate personală, sau proprietatea altei persoane (prin contract de inchiriere sau prin contract de comodat);
• un spațiu de birouri;
• găzduirea sediului social al firmei la biroul unui avocat.

În ce priveşte capitalul social, acesta nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată trebuie vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

Înființarea unei societăți presupune următoarele 4 etape:
– Constituirea dosarului
– Depunerea dosarului
– Analiza dosarului
– Ridicarea actelor societății.

Cabinetul de avocat vă asistă și reprezintă pentru realizarea tuturor pașilor necesari în vederea înființării unei firme, respectiv:
1. Alegerea și rezervarea numelui. Alegeți cel puțin trei variante de nume pentru a le verifica și înregistra la Registrul Comerțului,
2. Stabilirea obiectului principal de activitate conform Codului CAEN,
3. Stabilirea sediului social. Trebuie să dețineti un spațiu în care vă veți desfășura activitatea. Acesta poate fi proprietare personală sau poate fi un spațiu închiriat sau în folosință gratuită (contract de comodat),
4. Redactarea actului constitutiv și a declarației pe propria răspundere care să ateste că îndepliniți condițiile necesare pentru a vă putea înființa societatea,
5. Depunerea capitalului social la banca – minim 200 lei,
6. Depunerea la Registrul Comerțului a dosarului pentru înmatricularea societății și autorizarea activităților ce urmează a fi desfășurate.

CONTACT

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA-OANA SERSEA”

Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com

Post Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *