Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

Procedura pe care creditorii (bancile, ifn-urile, recuperatorii de creanțe) o folosesc pentru recuperarea datoriilor este executarea silită.

De cele mai multe ori datoriile pe care aceștia încearcă să le recupereze sunt, însă, prescrise.

Ce înseamnă prescripția?

Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune pentru neexercitarea în termenul legal a dreptului la acțiune.

Aceasta înseamnă că, dacă un creditor nu a exercitat dreptul său de a cere datoria în termenul legal, el nu mai poate cere executarea silită a datoriei.

Invocarea prescripției datoriilor, este metoda de a anula orice executare silită, inclusiv pe cele pornite în baza unor hotărâri judecătorești.

Conform art. 705 Cod Procedură Civilă, termenul de prescripție este definit după cum urmează :

(1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Mulți debitori ajung să fie executați silit de bancă, sau de recuperatorii de creanță, deși datoria era deja prescrisă.

Dacă aveți o datorie la bancă și au trecut 60 de zile de la neplata unei rate, banca poate declara creditul scadent anticipat și, fie cesionează datoria către o firmă de recuperare crențe (cum sunt Kruk Romania, Investcapital Malta, Eos Ksi, Get Back Recovery , Prosperocapital, sau alții), fie începe ea însăși executarea silită.

Este bine de știut că banca este obligată să vă notifice declararea anticipată a scadenței, precum și cesionarea datoriei.

Dacă din momentul de la care s-a născut obligația de a restitui datoria și până la începerea executării silite au trecut mai mult de 3 ani, înseamnă că datoria s-a prescris, astfel că dreptul creditorului (bancă, ifn, recuperator creanțe) de a obține executarea silită s-a stins.

Cum se poate opune creditorului intervenirea prescripției ?

Prescripția se poate invoca:

  • fie pe calea contestației la executare solicitându-se constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silită,
  • fie pe calea dreptului comun invocandu-se prescripția dreptului material la acțiune.

Astfel, atunci când s-a început executarea silită, aveți 15 zile la dispoziție de la momentul primirii somației de la executorul judecătoresc pentru a introduce contestație împotriva executării silite.

Trebuie știut că prescripția nu poate avea efect decât dacă este invocată de debitor, ea nu poate fi constatată din oficiu de instanța de judecată.

Mai bine zis, dacă nu se cere prin contestația la executarea formulată și constatarea prescripției datoriei, instanța nu va analiza dacă a intervenit sau nu prescripția, existând riscul ca acțiunea să fie respinsă, debitorul rămânând obligat să plătească o datorie demult stinsă.

O situație tot mai des întâlnită în practică este prescripția în timpul executării silite.

Aceasta însemnă că dacă între data primelor acte de executare silită de către executorul judecătoresc și data următoarelor acte de executare au trecut mai mult de 3 ani, executarea silită s-a prescris, astfel că este obligatoriu ca executarea să fie oprită.

Sunt situații în care persoanele sunt executate silit și după 10 ani de la deschiderea dosarului de executare, ceea ce este, evident, ilegal.

Cum nici o datorie nu poate dura la nesfârșit, nici o executare silită nu poate trena la nesfârșit.

Astfel, dacă stiți că s-a început o executare silită împotriva dvs. la un moment dat, dar de atunci și până la momentul la care primiți un nou act din partea executorului judecătoresc au trecut mai mult de 3 ani, trebuie să știți că acea executare este continuată împotriva legii și poate fi anulată.

In consecință, trebuie să fiți atenți ori de câte ori sunteți subiectul unei executări silite, deoarece băncile și  recuperatorii de creanțe precum Kruk Romania, Eos KSI, Investcapital Malta și altii, pun în executare sute de mii de creanțe prescrise.

Cabinetul nostru vă poate ajuta în toate demersurile privind contestarea executării silite, atât în situația intervenirii prescripției, cât și în cazul existenței unor altor neregularități ale executării silite demarate împotriva dvs.

CONTACTAȚI-NE AICI

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA SERSEA”

Str. Zefiului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com

Post Author: admin